OVDJE PREUZMI CJELOVITI STRUČNI ČLANAK

Sažetak stručnog članka Tee Resanović, 2018.g.

Autoritet odgojitelja važna je sastavnica odnosa između odgojitelja i djeteta. Shvaćanje autoriteta kao pedagoški primjerenog u skladu je s humanističkim vrijednostima odgoja, a u odmaku u odnosu na tradicionalno shvaćanje djeteta i odgoja. Suvremene spoznaje upućuju kako je za optimalan dječji razvoj primjeren čvrst i blizak odnos temeljen na uzajamnom povjerenju, uvažavanju, poštovanju i ravnopravnosti. Unutar takvog odnosa dijete se osjeća sigurno i nesputano te njegovo prihvaćanje pedagoškog autoriteta odgojitelja proizlazi iz kvalitete njihova odnosa. U radu se predstavljaju preduvjeti uspostavljanja pedagoški kvalitetnog odnosa od strane odgojitelja u vidu suvremenih kompetencija odgojitelja te filozofije odgoja. Pojašnjava se poticajnost recipročnog odnosa odgojitelj↔dijete i pedagoški primjerenog autoriteta za dijete. Pritom se razmatra povezanost primjerenog autoriteta i odnosa s prevencijom neprimjerenih ponašanja djeteta, uz sagledavanje i neprimjerenih načina uspostavljanja odnosa i autoriteta odgojitelja s djetetom. Završni naglasak ističe kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja, rad na sebi te širenje iskustava i spoznaja kroz refleksivnu suradnju unutar područja svog djelovanja.