OVDJE PREUZMI CJELOVITI STRUČNI ČLANAK

Sažetak stručnog članka Darie Antonović, bacc. praesc. edu.

Igra kao temeljna djetetova aktivnost omogućuje mu da raste i da se razvija te ujedno

doprinosi razvoju njegovih kompetencija. Kvalitetno osmišljeno okruženje djeluje

poticajno na razvoj dječje igre, posljedično time djeluje stimulirajuće na razvoj govora

koji se najintenzivnije odvija u jasličko doba. Sam razvoj govora nadalje utječe na razvoj

kognitivnih te emocionalnih kompetencija čiji je razvoj u ovoj dobi značajan. Prvi oblici

simboličke igre javljaju se u drugoj godini života. Uključujući se u simboličku igru, dijete

preuzima određenu ulogu. Namjera je istaknuti kako djetetovo uključivanje u simboličku

igru vodi do razvoja govora. Razlog navedenom su uloge koje djeca unutar simboličke

igre preuzimaju te odnosi koji se na temelju navedenih uloga kreiraju.